Skip to content

آزمایشگاه مرکزی

باتوجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارت مرکز آموزش عالی برای خرید و تامین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد، ساماندهی تجهیزات مذکور امری ضروری به نظر می­رسد. بر اساس بررسی­‌های به عمل آمده مشخص شده است این تجهیزات در قالب آزمایشگاه‌­های کوچک و پراکنده،با وجود هزینه­‌های زیادی که صرف آن‌ها شده، بهره برداری کافی از آنها صورت نپذیرفته است. از طرف دیگر برخی از این تجهیزات به دلیل نگهداری نامناسب و عدم استفاده صحیح، غیرقابل استفاده و مستهلک می‌شود. از این رو برای ساماندهی وضعیت موجود تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی از نظر نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی براساس سیاست­‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه تاسیس گردید.

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی

1-3- نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی­‌های علمی وآزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری).

2-3- امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی.

3-3- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص.

4-3- زمینه‌­سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی.

5-3- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری.

6-3- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه با محوریت آزمایشگاه مرکزی.

7-3- تسهیل در بهره‌­برداری بهینه از آزمایشگاه­‌ها وکارگاه­‌های موجود در دانشگاه.

8-3- تسهیل  خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه‌­های علمی ایران.

9-3- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه­‌های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی.

10-3- سهولت در برقراری نظام HSE .

11-3- ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاه‌های اطراف و کارخانجات صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی.