Skip to content

درباره ما

​​​​​​در سال 1379، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور (دبیرخانه طرح کاراد) آیین نامه ایجاد مرکز کارآفرینی در دانشگاه‌ها تدوین گردید. 

گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه علم و فناوری مازندران فعالیت خود را از سال 1393  با ریاست آقای دکتر سید احمد قاسمی آغاز نمود. این مرکز دارای چهار هدف آموزشی، ترویجی، پژوهشی و مشاوره‌ای می‌باشد. از سال 1395 آقای دکتر حمزه خانپور و سپس آقای دکتر مصطفی غلامی در سال 1397 طی حکم رئیس دانشگاه به ریاست این مرکز منتصب گردیدند. در حال حاضر ریاست این مرکز بر عهده آقای دکتر هادی عبداله زاده می‌باشد.

از جمله فعالیت انجام شده در این مرکز، تهیه جزوات در رابطه با کارآفرینی، برنامه جامع کارآفرینی دانشجویان و ...، برگزاری مسابقه ایده کارآفرین و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی با کارآفرینان برتر می‌باشد.