Skip to content

برگزاری دو نشست با "مرکز همکاری‌های علمی دفاعی و امور نخبگان" و "شرکت آب منطقه‌ای"

روز چهارشنبه 3 دی 1399 دو نشست با "مرکز همکاری‌های علمی دفاعی و امور نخبگان" و "شرکت آب منطقه‌ای" جهت ارائه اهداف و دریافت نیازهای آنها به صورت مجزار در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید. ** جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه همکاری برای استفاده از حمایت‌ها با دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه تماس بگیرید.