Skip to content

اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای اجرای تفاهم نامه پژوهشی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نظر دارد از طرح های پژوهشی که منجر به حل برخی از چالش های مورد نظر وزارت صمت میشود حمایت به عمل آورد. لذا از کلیه پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها، پژوهشگاه و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری دعوت می شود طرح نامه های پیشنهادی خود را در قالب پروژه پژوهشی این مرکز که با مشارکت مالی وزارتین علوم و صنعت در راستای اولویت های پژوهشی ذیل حمایت خواهد شد، از طریق سامانه پژوهشی این مرکز ارسال نمایند.

* لازم به ذکر است حضور همکار خارجی برای انجام طرحهای ذیل، مانند سایر پروژه های مرکز ضروری میباشد.

اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

۱) تدوین سیاست های تقویت کننده انتقال فناوری شرکت های دانش بنیان: از تحقیق تا تجاری سازی

 ۲) بررسی راه کارهای توسعه مناسبات تجاری و صنعتی با کشورهای حاشیه خزر

 ۳) صنعتی سازی استخراج رنگزاهای طبیعی روناس - اسپرک و پوست گردو) به منظور استفاده در هنر- صنعت فرش دستباف

 ۴) سنجش ریسک عملیات معدنی (اکتشاف، استخراج، فراوری، بازاریابی و فروش) در کشور با نگاه اجمالی به بازراهای بین المللی

 ۵) مدیریت زیست محیطی و بازیابی پسماندهای جامد در صنعت فولاد ایران

 ۶) مطالعه شیوه های جدید، قابل اجرا و کاربردی تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک

 ۷) چگونگی تامین آب پایدار برای شهرک ها و نواحی صنعتی و ارزیابی امکان استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی

 ۸) مطالعات کاربردی امکان سنجی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد اقتصاد کم کربن در شهرک ها و نواحی صنعتی (نیروگاههای خورشیدی و بدی)

 ۹) بررسی شبکه های توزیع موفق در کشورهای پیشرفته و ارائه راهکارهای کاربردی برای بومی سازی این روشها در ایران

 ۱۰) بررسی روش های همکاری و فعالیت مشترک واحدهای صنفی در قالب شرکت های مشترک به منظور افزایش توانایی، اجرایی نمودن راهبرد برند سازی مدیریت هزینه های تلمین تا توزیع، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، ارتقای رضایت مصرفکنندگان

 ۱۱) پهنه بندی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک کشور

 ۱۲) روش MMI در اکتشاف كاتی سازی   Ag , Ni , Zn , Pb , Cu , Auو تعیین محل حفاری در کانسارهای با پوشش خاک

 ۱۳) تهیه CRM های بومی از خاکهای معدن.