Skip to content

طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در جامعه و صنعت

**فرایند موافقت با فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه

فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقا توانمندی‌ها و مهارت ایشان در جهت کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) حضور می‌یابد.
واحد عملیاتی می‌تواند شامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، بنگاه‌ها یا سازمان‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی باشد.

اهداف طرح فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

تعهدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. پرداخت حقوق و مزایا مطابق با حکم استخدامی عضو هیأت علمی توسط دانشگاه / پژوهشگاه به عضو هیأت علمی در مدت دوره فرصت مطالعاتی

۲. همکاری با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی و … در راستای شناسایی موضوعات و مشکلات حوزه‌های مختلف، جهت تعریف دوره‌های فرصت مطالعاتی

وظایف واحد عملیاتی در قبال جذب اعضاء هیات علمی

با توجه به شیوه­‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در جامعه و صنعت و در راستای تحقق اهداف این شیوه­‌نامه  تفاهم نامه­‌هایی فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف منعقد گردید. در این راستا سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مذکور کلیه اولویت­‌ها و محورهای تخصصی خود را در فایل‌های پیوست زیر اعلام نموده­ اند.
اساتید علاقه مند میتوانند با توجه به فهرست پیوست، نسبت به انتخاب اولویت‌ها و محورها اقدام کنند.

این فهرست همواره با توجه به ارسال درخواست‌ها از صنعت و جامعه به سوی وزارتخانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: مهر 1400

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت (به روز شده تا تاریخ 1400/02/13)

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت (به روز شده تا تاریخ 1400/03/07)

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت (به روز شده تا تاریخ 1400/04/05)

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت (به روز شده تا تاریخ 1400/07/01)

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در جامعه و صنعت (به روز شده تا تاریخ 1400/09/08)

 

دستورالعمل داخلی مصوب و فرم‌های مربوطه:

دستورالعمل داخلی فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

فرم درخواست

فرم پروپوزال

فرم گزارش

فرم ثبت اطلاعات فرصت مطالعاتی جهت بارگزاری در سامانه ساجد