Skip to content

وظایف مرکز کارآفرینی

 • تهیه و تدوین و ارایه اصول کلی وسیاست‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی حوزه کارآفرینی
 • ترویج، ترغیب و ارتقای روحیه کارآفرینی در بین دانشگاهیان
 • ایجاد ساز و کارهای انگیزشی مناسب به منظور نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه.
 • طراحی، تدوین و برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی (عمومی و تخصصی) مورد نیاز حال و آینده
 • شناسایی، انتخاب و تشویق استعدادهای کارآفرینی در بین دانشگاهیان
 •  برگزاری جشنواره‌­های کارآفرینی، ایده پردازی و ....
 • اطلاع‌رسانی در فضای رسانه‌ای و مجازی در خصوص رویدادهای کارآفرینی
 • ارایه مشاوره‌های موثر به دانشجویان و اعضای هیأت علمی، سازمان‌ها ودیگر مخاطبان در مورد توسعه کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار
 • همکاری در عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز معتبر در حوزه کارآفرینی برای به ‌روز کردن اطلاعات و تبادل تجربیات در زمینه کارآفرینی
 • ایجاد حلقه‌های مطالعاتی و پژوهشی در سطح دانشگاه با هدف توسعه مباحث کارآفرینی
 • فراهم نمودن بسترهای مناسب به منظور انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با کارآفرینی
 • بسترسازی جهت رفع کاستی‌های برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای توانمندی‌های دانشجویان در حوزه کارآفرینی
 • مطالعه و بررسی نحوه کارآفرینی و کسب و کار در سایر دانشگاه‌­ها (داخل و خارج)