Skip to content

آموزش Altium Designer - ترم بهار 1397 (مرکز کارآفرینی و شرکت هوش گستر پارس مرکز رشد دانشگاه)

مرکز کارآفرینی دانشگاه و شرکت هوش گستر پارس مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و فناوری مازندران دوره تخصصی رباتیک مقدماتی را به شرح زیر برگزار می کند. آموزش Altium Designer  - ترم بهار 1397 (مرکز کارآفرینی و شرکت هوش گستر پارس مرکز رشد دانشگاه)   آموزش Altium Designerزمان: یک شنبه 19-17مدرس: رامین نتاجتعداد جلسات: 6 جلسهظرفیت: 15 تا حداکثر 20 نفرشهریه ویژه دانشجویان دانشگاه: 50 هزار تومانشهریه آزاد: 75 هزار تومانمعادل 8 جلسه سه ساعته (در مجموع 12ساعت)سرفصل ها :
 • آشنایی با انواع فیبرهای مدار چاپی ، یکرو، دورو ، چندلایه و متالیزه و نحوه ساخت و مراکز ساخت موجود

 • آشنایی با محیط نرم افزار Altium Designer و بخش های مختلف آن

 • آشنایی با محیط شماتیک (Schematic) و ایجاد طرح های شماتیک با کتابخانه های شماتیک نرم افزار و ساخت کتابخانه های شماتیک جدید و کتابخانه های چند بخشی

 • آشنایی با محیط PCB ،نحوه طراحی دستی ، ساخت کتابخانه های PCB جدید (FOOTPRINT ) و تکنیک های طراحی ,PCBطراحی FOOTPRINT های 3 بعدی و بررسی طرح در محیط 3 بعدی

 • تبدیل طرح های شماتیک به PCB بصورت اتوماتیک و ایجاد طرح PCB تا چندین لایه

 • ایجاد هر نوع تصویر، لوگو ، حروف فارسی و اشکال در هر لایه از ,PCBملاحظات EMC در طراحی مدارات PCB و روشهای Grounding


مرکز کارآفرینی دانشگاه و شرکت هوش گستر پارس مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و فناوری مازندران دوره تخصصی رباتیک مقدماتی را به شرح زیر برگزار می کند.

 

آموزش Altium Designer  - ترم بهار 1397 (مرکز کارآفرینی و شرکت هوش گستر پارس مرکز رشد دانشگاه)

 

 

آموزش Altium Designer

زمان: یک شنبه 19-17

مدرس: رامین نتاج

تعداد جلسات: 6 جلسه

ظرفیت: 15 تا حداکثر 20 نفر

شهریه ویژه دانشجویان دانشگاه: 50 هزار تومان

شهریه آزاد: 75 هزار تومان

معادل 8 جلسه سه ساعته (در مجموع 12ساعت)

سرفصل ها :

 • آشنایی با انواع فیبرهای مدار چاپی ، یکرو، دورو ، چندلایه و متالیزه و نحوه ساخت و مراکز ساخت موجود
 • آشنایی با محیط نرم افزار Altium Designer و بخش های مختلف آن
 • آشنایی با محیط شماتیک (Schematic) و ایجاد طرح های شماتیک با کتابخانه های شماتیک نرم افزار و ساخت کتابخانه های شماتیک جدید و کتابخانه های چند بخشی
 • آشنایی با محیط PCB ،نحوه طراحی دستی ، ساخت کتابخانه های PCB جدید (FOOTPRINT ) و تکنیک های طراحی ,PCBطراحی FOOTPRINT های 3 بعدی و بررسی طرح در محیط 3 بعدی
 • تبدیل طرح های شماتیک به PCB بصورت اتوماتیک و ایجاد طرح PCB تا چندین لایه
 • ایجاد هر نوع تصویر، لوگو ، حروف فارسی و اشکال در هر لایه از ,PCBملاحظات EMC در طراحی مدارات PCB و روشهای Grounding

 

لینک ثبت نام

لینک