Skip to content

آموزش C# - ترم بهار 1397 (مرکز کارآفرینی و شرکت هوش گستر پارس مرکز رشد دانشگاه)

آموزش C# - ترم بهار 1397 (مرکز کارآفرینی و شرکت هوش گستر پارس مرکز رشد دانشگاه)


مرکز کارآفرینی دانشگاه و شرکت هوش گستر پارس مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و فناوری مازندران دوره تخصصی رباتیک مقدماتی را به شرح زیر برگزار می کند.

 

آموزش C#  - ترم بهار 1397 (مرکز کارآفرینی و شرکت هوش گستر پارس مرکز رشد دانشگاه)

 

 

آموزش C#

زمان: شنبه 17-15

مدرس: امیرحسین رضازاده

تعداد جلسات: 8 جلسه

ظرفیت: 15 تا حداکثر 20 نفر

شهریه ویژه دانشجویان دانشگاه: 60 هزار تومان

شهریه آزاد: 80 هزار تومان

معادل 8 جلسه سه ساعته (در مجموع 24 ساعت)

 

لینک ثبت نام

لینک