Skip to content

طرح دورة پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران)

نگاهی کوتاه به تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان;

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ با هدف ارتقای توانایی‌های پژوهشی، فنّاورانه و آموزشی، دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، بنیاد، دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی را بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانی آنان در دوران دانشجویی و دانش‌آموختگی شناسایی میکند تا بتوانند از تسهیلات پسادکتری بهره‌مند شوند.

مشمولان این تسهیل، مطابق مقررات بنیاد دورة پسادکتری را زیرنظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه‌های علمی داخل کشور سپری می‌کنند. پرداخت بخشی از کارمزد، حق بیمة تکمیلی پژوهشگر، اعتبار ارتباطات علمی و تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی، از جمله تسهیلات اعطایی به برگزیدگان این طرح به شمار می‌رود.

تسهیلات دورة پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران)