Skip to content

وبینار علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

معاونت پژوهشی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو برگزار می کند:

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی وزارت نیرو، هر ساله پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی متعددی را به منظور حل مسائل بخش آب کشور انجام می دهد. در همین راستا و با هدف اطلاع رسانی و انتشار نتایج این پروژه ها، معاونت پژوهشی این موسسه اقدام به برگزاری وبینارهای علمی در ساعت 10 روزهای دوشنبه هر هفته نموده است. لذا از دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دعوت می شود تا در این وبینارها شرکت نمایند.

در روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، وبینار علمی  "بررسی چگونگی استخراج و تحلیل داده‌های مدل‌های جهانی تغییر اقلیم" با سخنرانی کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، دکتر ثمین انصاری برگزار می گردد.

لینک شرکت در وبینار: http://lms.wri.ac.ir/p۱۴۰۰۰۲۱۳