Skip to content

دوره های فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

اولویت های سازمانها و وزارتخانه ها برای طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

 

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی می­رساند که با توجه به شیوه­ نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها در جامعه و صنعت و در راستای تحقق اهداف این شیوه­ نامه  تفاهم نامه­ هایی فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف منعقد گردید. در این راستا سازمانها و وزارتخانه­ های مذکور کلیه اولویت­ها و محورهای تخصصی خود را در فایلهای پیوست زیر اعلام نموده­ اند.
 

اساتید علاقه مند میتوانند با توجه به فهرست پیوست، نسبت به انتخاب اولویتها و محورها اقدام کنند.

این فهرست همواره با توجه به ارسال درخواستها از صنعت و جامعه به سوی وزارتخانه به روز می شود.

 

آخرین بروزرسانی:  08 تیر 1399

اولویت‌ها سری 1 (مرداد 98)

اولویت‌ها سری 2 (شهریور 98)

اولویت‌ها سری 3 (مهر 98)

اولویت‌ها سری 4 (آبان 98)

اولویت‌ها سری 5 (اسفند 98)

اولویت‌ها سری 6 (خرداد 98)

اولویت‌ها سری 7 (خرداد 98)

اولویت‌ها سری 8 (خرداد 98)

اولویت‌ها سری 9 (خرداد 98)

اولویت‌ها سری 10 (خرداد 98)

اولویت‌ها سری 11 (تیر 98)

اولویت‌ها سری 12 (مرداد 98)

اولویت‌ها سری 13 (سازمان محیط زیست) (مرداد 98)

 

دستورالعمل داخلی مصوب و فرمهای مربوطه

دستورالعمل داخلی فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

فرم درخواست

فرم پروپوزال

فرم گزارش