Skip to content

اولین همایش ملی راهبردی اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها

دانشگاه گنبد کاووس برگزار می‌کند؛

اولین همایش ملی راهبرد اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها در دانشگاه گنبد کاووس در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.