Skip to content

واحد کارآموزی مراحل اخذ واحد کارآموزی در ترم 992

مراحل اخذ واحد کارآموزی در ترم 992

دانشجویان متقاضی واحد درسی کارآموزی در ترم 992 جهت اطلاع از فرآیند انجام کارآموزی و دریافت فرم‌های مربوطه به لینک زیر مراجعه بفرمایند.